Instalacja gazowa: zbiornik 3×6400 podziemny

Obwodnica Lublina

Instalacja zbiornik 3×6400 podziemny

Obwód utrzymania ruchu przy drodze S17.
Instalacja zbiornikowa wykonana z wykorzystaniem zbiorników podziemnych służąca do ogrzewanie budynków biurowych oraz warsztatowo magazynowych.

Wykonanie instalacja odbywała się etapowo, tzn. wykopy ze względów bezpieczeństwa wykonywane były z podzieleniem na odcinki w systemie wykop – montaż – zasypanie

  1. Wykop pod przewód gazowy
  2. Montaż przewodu
  3. Zasypanie wykopu
  4. Wykop pod zbiorniki
  5. Montaż zbiorników
  6. Zasypanie wykopu

Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestycja została wykonana w ustalonym terminie.

Zdjęcia z realizacji