Instalacja gazowa: zbiornik 2700l naziemny

Woj. Lubelskie

Instalacja zbiornika 2700l naziemnego

Inwestycja wykonana została przy budynku istniejącym z zakończonymi pracami ogrodowymi wokół domu.
Dodatkowo dookoła budynku wykonana została opaska z kostki, a ściana kotłowni znajduje się pod zewnętrzną mini wiatą.

Dla prawidłowego wykonania inwestycji prace zostały wykonane w następującej kolejności.

  1. Prace ziemne – zdjęcie trawy i wykonanie odpowiedniego wykopu, przygotowanie miejsca pod zbiornik.
  2. Dostawa Zbiornika z płytą prefabrykatową.
  3. Wykonanie instalacji zewnętrznej do ściany wiaty przy budynku.
  4. Podkopanie się pod wiatą oraz zdjęcie kostki z opaski otaczającej budynek na odcinku wiata-ściana zewnętrzna budynku (ściana kotłowni – odległość od ściany domu 1m).
  5. Wykonanie doprowadzenia instalacji gazowej do ściany budynku.
  6. Wykonanie szafki gazowej na budynku, szafka została wpuszczona w ocieplenie budynku aby nie zabierała przejścia pomiędzy ścianą budynku, a ścianą kotłowni.
  7. Wykonanie instalacji wewnątrz budynku.
  8. Ułożenie kostki.
  9. Zasypanie wykopów.
  10. Ułożenie trawy.

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.
LumenProf

Zdjęcia z realizacji