Oświetlenie uliczne – LED

LAMPY HYBRYDOWE – OŚWIETLENIE ULICZNE

LumenProf zajmuje się realizacją inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego wykorzystującego technologię LED i/lub energię pochodzącą z OZE (słońce, wiatr). Posiadamy wiedzę, doświadczenie i umiejętności aby każdy system oświetlenia został prawidłowo dobrany i zbudowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez naszych klientów: gminy, zarządy dróg, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy cmentarzy itp… Każdy system oświetlenia jest dobierany indywidualnie dla konkretnego klienta.
O ile standardowe oprawy oświetleniowe wymagają poniesienia dodatkowych kosztów związanych z projektem instalacji elektrycznej, o tyle lampy hybrydowe są samowystarczalne. Moduły fotowoltaiczne zainstalowane na szczycie lampy produkują energię elektryczną ze słońca, która jest  magazynowana w akumulatorach. W przypadku braku słońca ładowanie akumulatorów zapewnia turbina wiatrowa.
Lampy nie wymagają budowania instalacji elektrycznej i są całkowicie niezależne od innych źródeł energii, a co za tym idzie samowystarczalne. Nasz system oświetlenia może być montowany w każdym miejscu. Do budowy systemu oświetlenia wykorzystujemy jedynie sprawdzone materiały, które zagwarantują długi i bezawaryjny czas okres użytkowania oświetlenia.